Experience Inc. Jobs

Job Information

Essilor of America Quality Manager in Netherlands

Our Benelux organization consists of a number of commercial business units (BUs) in the Netherlands and Belgium, responsible for the sale of high-quality spectacle lenses and eye measuring instruments to the optics world. In addition to the commercial offices, the central high-quality production lab and distribution center is also located in Zevenaar. We are looking for a:

QUALITY MANAGER (m / f full-time)

“Continuous pursuit of the highest product quality in an environmentally organization”.

The function:

As a Quality Manager you stimulate and initiate the quality policy within the company. As a Quality Manager you are responsible for setting up and leading projects that increase productivity, efficiency and quality, and ISO certification processes. Due to the direct reporting line to the Lab Manager, the close cooperation with the Manager Technology and the close contact with Global Engineering and the European Quality department, you have broad support.

In this position you will work on giving substance to and developing awareness in the field of “Continuous quality improvement” within the production department. In this position you manage two process engineers and two quality employees.

What are your tasks:

• Leading process optimization and productivity improvement projects;

• Organizing, preparing and guiding improvement working groups;

• Identifying areas for improvement by means of analyzes from data, benchmarking and KPIs;

• Training and coaching other team members in the field of quality;

• Responsible for the ISO 14001 certification and chairman of the environmental working group;

• Co-drawing up budgets and roadmap for production;

• Together with the team you will set up internal quality systems and ensure that product quality monitoring and coordination of audits are carried out.

What to bring to Essilor:

• At least completed higher vocational education, preferably with a technical background;

• Experience with lean & quality methodologies and ISO certification processes;

• Strong communication skills in Dutch and English;

• Experience in coaching and facilitating teams;

• Strong problem solving and analytical skills;

• Experience in a production / process environment;

• Team player, experienced in coaching and facilitating teams;

• Experience in guiding change processes;

• You are willing to participate in international meetings in Paris.

WERKEN BIJ ESSILOR

Werken bij de Essilor Group betekent werken binnen een innovatieve organisatie met een sterk internationaal karakter. De Essilor Group is aanwezig in meer dan 100 landen ter wereld, waar in totaal meer dan 67.000 medewerkers zich inzetten voor Essilors missie: “Improving lives by improving sight”

De Essilor Group kent 5 gemeenschappelijke waarden die door alle medewerkers nageleefd en gerespecteerd worden: innovatie, samenwerken, culturele diversiteit, wederzijds respect en vertrouwen en ondernemersgeest. Deze waarden zorgen voor de eensgezindheid van alle medewerkers en een optimale effectiviteit in het realiseren van onze gezamenlijke missie en doelstellingen. Onze producten zijn internationaal toonaangevend. Dat willen we zo houden, door elke dag weer grensverleggend bezig te zijn en alles eruit te halen wat erin zit. Daarom bieden we onze mensen de kans om ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en succes alles uit zichzelf te halen.

Onze Benelux-organisatie bestaat uit een aantal commerciële business units (BU’s) in Nederland en België, verantwoordelijk voor de verkoop van hoogwaardige brillenglazen en oogmeetinstrumenten aan de optiekwereld. Naast de commerciële kantoren is ook het centrale hoogwaardige productielab en distributiecentrum in Zevenaar gevestigd. Wij zijn op zoek naar een:

Quality Manager

(m/v fulltime)

“Continue streven naar de hoogste productkwaliteit in een milieubewuste organisatie”.

De functie:

Als Quality Manager stimuleer en initieer je het kwaliteitsbeleid binnen het bedrijf. Als Quality Manager ben je verantwoordelijk voor het opzetten en leiden van projecten die productiviteit, efficiëntie en kwaliteit verhogen, en ISO certificering trajecten. Door de directe rapportage lijn aan de Lab Manager, de nauwe samenwerking met de Manager Techniek en het nauwe contact met Global Engineering en de Europese Quality afdeling heb je een groot draagvlak.

Je gaat in deze functie werken aan het invulling geven aan en awareness ontwikkelen op het gebied van “Continue kwaliteit verbeteren” binnen de afdeling productie. In deze functie stuur je twee procesengineers en twee kwaliteitsmedewerker aan.

Wat zijn onder andere jouw taken:

 • Leiden van procesoptimalisatie en productiviteitsverbeteringstrajecten;

 • Organiseren, voorbereiden en begeleiden van verbeter- werkgroepen;

 • Identificeren van verbetergebieden d.m.v. analyses uit data, benchmarking en KPIs;

 • Trainen en coachen van andere teamleden op het gebied van kwaliteit;

 • Verantwoordelijk voor de ISO 14001 certificering en voorzitter van de milieuwerkgroep;

 • Mede opstellen van budgetten en roadmap voor productie;

 • Samen met het team ga je interne kwaliteitssystemen opzetten en zorgen jullie ervoor dat de bewaking van de productkwaliteit en coördinatie van audits worden uitgevoerd.

Wat breng je mee naar Essilor:

 • Minimaal afgeronde hbo-opleiding het liefst met een technische achtergrond;

 • Ervaring met lean & kwaliteits- methodieken en ISO certificeringstrajecten;

 • Sterke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels;

 • Ervaring in het coachen en faciliteren van teams;

 • Sterk probleemoplossend en analytisch vermogen;

 • Ervaring in een productie/proces omgeving;

 • Teamplayer, ervaren in het coachen en faciliteren van teams;

 • Ervaring in het begeleiden van verandertrajecten;

 • Je bent bereid om deel te nemen aan internationale meetings in Parijs.

Wat bieden we?

 • Een modern en uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een aandelenregeling met performance shares, mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en een goede pensioenregeling.

 • Een uitdagende functie in een moderne internationale organisatie, waar je de mogelijkheid krijgt om je verder te ontwikkelen.

https://www.essilorusa.com/careers/diversity-inclusion Essilor of America and/or its subsidiaries is an Equal Opportunity Employer.

DirectEmployers