Experience Inc. Jobs

Job Information

TE Connectivity Operator maszyn in SZCZECIN 1 KABLOWA, Poland

Operator maszyn

Tyco Electronics Polska jest częścią koncernu TE Connectivity. Ze swoją przeszło 50-letnią historią oraz sprzedażą rzędu 14,1 miliardów dolarów amerykańskich, TE Connectivity jest światowym dostawcą ponad 500 000 produktów w ponad 150 krajach. Wytwarzamy specjalistyczne komponenty elektroniczne, szeroką gamę produktów przemysłowych, rozwiązań sieciowych i systemów telekomunikacyjnych dla rynków energetycznych, systemów łączności podmorskiej oraz produktów specjalistycznych

Zakres obowiązków

 • Obsługa linii produkcyjnej,

 • Wymiana części zamiennych,

 • Wykonywanie uruchomień próbnych produkcji,

 • Czyszczenie maszyny oraz realizacja zadań wynikających z programu 5S,

 • Wypełnianie kart kontroli, kart pracy maszyny oraz list sprawdzeń maszyny.

Wymagania

 • Zdolności manualne,

 • Doświadczenie przy obsłudze maszyn produkcyjnych min. 6 miesięcy

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Dyspozycyjność gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22.00-6:00 (7-dniowy tydzień pracy).

Oferujemy

 • Wynagrodzenie bazowe w zależności od posiadanych umiejętności,

 • Premie miesięczną do 15%,

 • Dodatek do pensji (z uwagi na system pracy 24/7)

 • Umowę o pracę, docelowo na czas nieokreślony,

 • Pracę w zgranym zespole i przyjazną atmosferę pracy,

 • Wypłaty z ZFŚS (wczasy pod gruszą, wypłaty kwartalne z funduszu),

 • Pakiet benefitów pracowniczych,

 • Bezpłatny autobus pracowniczy z Goleniowa i Szczecina (Centrum, Prawobrzeże),

 • Dofinansowane obiady,

 • Płatne programy poleceń nawet do 2000 zł,

 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie.

Procedura przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej jako: RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie; dalej jako: ADO. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą hrpol(małpka)te.com . Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu realizacji rekrutacji: Na określone stanowisko pracy

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne . Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie , z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą przekazania informacji do Tyco Electronics w Bydgoszczy przy ulicy Unii Lubelskiej 4 lub poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail hrpol(małpka)te.com . Odbiorcami Pani/Pana danych są Podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług np. infrastrukturalnych, IT, rekrutacyjnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą również być spółki wchodzące w skład struktury globalnej TE Connectivity . Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Przyjętym w takim przypadku przez ADO zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy (o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana), zaś po zakończeniu procesu rekrutacji dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji procesów rekrutacyjnych przez ADO tj. przez 12 miesięcy liczone od momentu udzielenia zgody lub do wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie podanych przeze mnie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko podane w ogłoszeniu , na które aplikuję, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Przyjętym w takim przypadku przez ADO zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO.

Jestem świadoma/świadomy, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne , jak również tego, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem, oraz jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym procesie rekrutacyjnym.

Location:

SZCZECIN 1 KABLOWA, ZP, PL, 70-895

City: SZCZECIN 1 KABLOWA

State: ZP

Country/Region: PL

Travel: None

Requisition ID: 118689

Alternative Locations:

Function: Manufacturing

TE Connectivity and its subsidiaries, affiliates, and operating units (collectively, the "Company") is committed to providing a work environment that prohibits discrimination on the basis of age, color, disability, ethnicity, marital status, national origin, race, religion, gender, gender identity, sexual orientation, protected veteran status, disability or any other characteristics protected by applicable law or regulation.

DirectEmployers