Experience Inc. Jobs

Job Information

Carrier Service Tehnician in Sofia, Bulgaria

Date Posted:

2023-02-26

Country:

Bulgaria

Location:

LOC BGR01:40A Pirin Str, 1680 Sofia, Bulgaria

роля: Сервизен техник

Местоположение: София, Пловдив, и в цялата страна

Вид на договора: Full-time

Изграждане на уверена кариера

В Carrier вие се присъединявате към световния лидер в областта на здравословните, безопасни, устойчиви и интелигентни решения за сгради и хладилни вериги. Ние създаваме решения, които имат значение за хората и нашата планета - а нашите служители са в основата на всичко това. Ние сме компания от новатори и специалисти по решаване на проблеми, които са обединени от The Carrier Way - нашата визия, ценности и култура. 

Като предпочитан работодател ние се стремим да осигурим чудесно място за работа, което привлича, развива и задържа най-добрите таланти, насърчава ангажираността на служителите, насърчава работата в екип и в крайна сметка стимулира иновациите в полза на нашите клиенти. Накратко, най-големите активи на Carrier са експертните познания, креативността и страстта на нашите служители - и ние се радваме, че вие ще се присъедините към екипа. 

за ролята

Осигуряване на ефективни и точни дейности по поддръжка и ремонт на хладилни устройства/системи на клиенти на Carrier – в съответствие с предоставения набор от правила за диспечерство и EH&S.

Ползи

Ние се ангажираме да предлагаме конкурентни програми за придобивки за всички наши служители и да подобряваме програмите си, когато е необходимо.

 • Конкурентна заплата

 • Бонус схема

 • Надбавка за храна

 • Частна медицинска застраховка

 • Възможност за повишение

Свързани с длъжността умения, знания и опит

 • Технически знания – желание за придобиване на постоянно нови технически познания според изискванията в областта

 • Добра комуникация/умения за работа в екип – към клиенти, както и към надзорници, диспечери или колеги

 • Управление на времето – всяка дейност трябва да се извършва в рамките на дадения период от време – постоянна, фокусирана върху целите/резултатите, гъвкава, работеща самостоятелно и в екип

 • Техническо образование за самостоятелна работа по сложни хладилни системи (електрически и механични)

 • MS Office – потребителски познания

 • Стандартни профилактични - времена, стандартни времена за ремонт, FTF, продуктивност 1, продуктивност 2, рапортува възможни продажби

Задачи

 • Извършва превантивна поддръжка в рамките на дадените стандартни времена и следва процеса на сервизното обслужване.

 • Извършва ремонти (отстраняване на неизправности) съгласно инструкциите за изпращане в рамките на дадените стандартни времена и използване на отдалечена връзка.

 • Представлява Carrier пред клиентите в приятелско и професионално отношение.

 • Готовност за осигуряване на 24/7 дежурства в съответствие с оперативния план

 • Осигурява навременна доставка на полеви отчети (работни листове, протоколи,...) с пълнота и качествени данни.

 • Сътрудничество с доставчици и подизпълнители.

 • Идентифициране и поръчване на необходимите резервни части.

 • Уверява се, че оценката на риска е извършена и документирана преди всички работи, които трябва да бъдат извършени.

 • Работи с необходимата грижа по отношение на EHS/етичния кодекс за себе си, клиентите и широката общественост. Поддържа инструментите и оборудването в добро функционално състояние - поддържа фирменото превозно средство в добро/чисто състояние.

 • Управлява инвентара на автомобила в съответствие с финансите – извършва поне веднъж годишно подробна проверка на инвентара

 • Проактивно идентифицира възможностите за продажба, както и потенциалните рискове за разходите (пълно обслужване) и ги докладва на бек-офиса

Нашият ангажимент към вас

Най-големите ни предимства са опитът, креативността и страстта на нашите служители. Стремим се да осигурим чудесно място за работа, което привлича, развива и задържа най-добрите таланти, насърчава ангажираността на служителите, стимулира работата в екип и в крайна сметка стимулира иновациите в полза на нашите клиенти. Стремим се да създадем среда, в която да се чувствате принадлежни, като разнообразието и приобщаването са двигател на растежа и иновациите. Разработваме и внедряваме най-добрите в своя клас програми и практики, като предоставяме обогатяващи възможности за кариера, вслушваме се в обратната връзка от служителите и винаги се предизвикваме да се справяме по-добре. Това е начинът на Carrier.

Присъединете се към нас и направете разликата.

Кандидатствайте сега!

Carrier is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Job Applicant's Privacy Notice:

Click on this link (https://www.corporate.carrier.com/legal/privacy-notice-job-applicant/) to read the Job Applicant's Privacy Notice

DirectEmployers