Experience Inc. Jobs

Job Information

BorgWarner Inc. Technik Utrzymania Ruchu - Emissions, Thermal & Turbo Systems in Rzeszow, Poland

Sprawdź, jakie będą Twoje obowiązki!

 • Odpowiedzialność za przygotowanie harmonogramu rocznego oraz szczegółowych planów tygodniowych dla przeglądów TPM.

 • Planowanie pozostałych prac Utrzymania Ruchu nie będących awariami.

 • Koordynacja planowanych prac korekcyjnych, prewencyjnych z Produkcją, Inżynieringiem, MRO.

 • Bieżąca analiza pracochłonności i zakresu wykonywanych przeglądów i pozostałych prac planowanych oraz przekazywanie wniosków do Inżynierów UR odpowiedzialnych za poszczególne obszary.

 • Współudział w dostępności zasobów ludzkich z wymaganymi kompetencjami, narzędzi, materiałów, serwisów do wykonania planowanych prac.

 • Nadzór nad instrukcjami TPM.

 • Generowanie i zamykanie powiadomień/ zleceń pracy na wykonywane przeglądy i prace planowane.

 • Obliczenie wskaźników wydajności i efektywności UR oraz ich trendów w rozbiciu na obszary, linie, urządzenia: MTTR, MTTF, efektywności przeglądów, udział procentowy prac prewencyjnych, korekcyjnych, reakcyjnych.

 • Wykonywanie zestawień i statystyk z dostępnych danych zleconych przez przełożonego.

Jakich kandydatów szukamy?

 • Wykształcenie min. średnie.

 • Dobra znajomość MS Excel.

 • Mile widziane doświadczenie z SAP, znajomość narzędzi związanych z ciągłym doskonaleniem, rozwiązywaniem problemów, znajomość teorii niezawodności maszyn oraz TPM.

 • Umiejętność planowania oraz wyboru priorytetów.

 • Umiejętność myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów.

 • Umiejętność rozumienia potrzeb klientów wewnętrznych i skuteczność w reagowaniu na te potrzeby, zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole.

 • Zdolność do realizacji zadań pod presją czasu.

 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.

 • Pozytywne nastawienie i otwartość na zmiany.

Internal Use Only: Indirect Hourly

Global Terms of Use and Privacy Statement

Carefully read the BorgWarner Privacy Policy before using this website. Your ability to access and use this website and apply for a job at BorgWarner are conditioned on your acceptance and compliance with these terms.

Please access the linked document by clicking here (https://www.borgwarner.com/workday-data-privacy-agreements.pdf) , select the geographical area where you are applying for employment, and review. Before submitting your application you will be asked to confirm your agreement with the terms.

Career Scam Disclaimer: BorgWarner makes no representations or guarantees regarding employment opportunities listed on any third-party website. To protect against career scams, job applicants should take the necessary precautions when interviewing for and accepting employment positions allegedly offered by BorgWarner. Applicants should never provide their national ID numbers, birth dates, credit card numbers, bank account information or other private information when communicating with prospective employers or responding to employment opportunities online. Job applicants are invited to contact BorgWarner through BorgWarner’s website to verify the authenticity of any employment opportunities.

BorgWarner is a global product leader in delivering innovative and sustainable mobility solutions for the vehicle market. We are a company of innovators and independent thinkers that brings together talented employees, meaningful work and amazing technology in a unique environment. At BorgWarner we constantly work towards our vision of a clean and energy-efficient world.

Our Culture

We believe health and safety of our employees are a top priority, we care about our local communities and the global environment. BorgWarner promotes and nurtures a diverse and inclusive environment, honor integrity, strive for excellence, commit to responsibility for our communities and the environment, and build on the power of collaboration.

Career Opportunities

We manage talent as seriously as we manage our businesses and encourage you to learn about our proud history, strong culture, technologies and future vision. We offer a strong local presence and interesting global opportunities. Start your future with BorgWarner now!

DirectEmployers