Experience Inc. Jobs

Job Information

BorgWarner Inc. Lider Zmiany Produkcji (BorgWarner Mobility) in Rzeszow, Poland

Twój zakres obowiązków

· Bieżące raportowanie do Mistrza Produkcji

· Organizację oraz nadzór nad procesem selekcji/demontażu/napraw oraz prac nieprodukcyjnych zleconych przez kierownictwo

· Zapewnienie przestrzegania zasad BHP, 5S oraz regulaminów obowiązujących w firmie

· Realizacja audytów kaskadowych, 5S i innych wymaganych przez procedury lub zleconych przez przełożonych

· Raportowanie wyników produkcyjnych w SAP oraz w innych wymaganych systemach informacyjnych

· Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów produkcyjnych, pracą oraz czasem pracy podległego personelu

· Jeżeli konieczne nadzór nad pracą pracowników logistyki, jakości i UR

· Szkolenie i nadzorowanie szkolenia nowych pracowników i osób przeniesionych na nowe stanowiska pracy

· Pomoc, szkolenie oraz nadzór nad procesem przezbrajania maszyn

· Weryfikację wiedzy podległego personelu poprzez przeprowadzanie egzaminów kompetencyjnych

· Pomoc w usuwaniu zacięć, awarii oraz rozwiązywanie problemów produkcyjnych

· Współpraca z Działem Utrzymania Ruchu oraz Inżynierii, celem ciągłego doskonalenia funkcjonowania maszyn i linii produkcyjnych

· Ocena wyrobu dotycząca jego zgodności z wymaganiami Klienta oraz standardami BorgWarner

· Zastępowanie przełożonego w czasie nieobecności w zakresie uzgodnionym z kierownictwem

· Bieżące informowanie przełożonego o problemach i przerwach w produkcji

Nasze wymagania

· Wykształcenie minimum średnie lub zawodowe techniczne

· Doświadczenie minimum 1 rok na stanowisku związanym z produkcją i nadzorowaniem pracowników

· Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

· Umiejętność organizowania produkcji i kierowania zespołem produkcyjnym

· Umiejętności związane z eksploatacją urządzeń i linii produkcyjnych

· Obsługa programu Excel na poziomie minimum podstawowym pozwalającym na raportowanie wyników produkcyjnych

· Znajomość metod i narzędzi Lean Manufacturing

· Znajomość zasad TPM

· Podstawowa znajomość systemu SAP

Internal Use Only: Direct Hourly

Global Terms of Use and Privacy Statement

Carefully read the BorgWarner Privacy Policy before using this website. Your ability to access and use this website and apply for a job at BorgWarner are conditioned on your acceptance and compliance with these terms.

Please access the linked document by clicking here (https://www.borgwarner.com/workday-data-privacy-agreements.pdf) , select the geographical area where you are applying for employment, and review. Before submitting your application you will be asked to confirm your agreement with the terms.

BorgWarner is a global product leader in delivering innovative and sustainable mobility solutions for the vehicle market. We are a company of innovators and independent thinkers that brings together talented employees, meaningful work and amazing technology in a unique environment. At BorgWarner we constantly work towards our vision of a clean and energy-efficient world.

Our Culture

We believe health and safety of our employees are a top priority, we care about our local communities and the global environment. BorgWarner promotes and nurtures a diverse and inclusive environment, honor integrity, strive for excellence, commit to responsibility for our communities and the environment, and build on the power of collaboration.

Career Opportunities

We manage talent as seriously as we manage our businesses and encourage you to learn about our proud history, strong culture, technologies and future vision. We offer a strong local presence and interesting global opportunities. Start your future with BorgWarner now!

DirectEmployers