Experience Inc. Jobs

Job Information

General Electric Elektrikář in Prague, Czech Republic

Job Description Summary

Elektrikář vykonává veškeré odborné práce související z elektrickou částí technologických zařízení zkušeben, příp. částí motorů a jejich přístrojů

Job Description

 • Vykonává veškeré práce související s elektrickou částí technologických zařízení zkušeben.

 • Provádí metrologickou činnost vybraných veličin v rámci svého oprávnění.

 • Zajišťuje provoz a údržbu elektrických systémů jednotlivých zkušebních zařízení a technologických celků (dle kvalifikace)

 • Obsluhuje měřicí ústředny, měřící přístroje a soustavy, tvorba uživatelské konfigurace, automatizace.

 • Podílí se na tvorbě projektové dokumentace.

 • Podílí se na opravách a instalaci měřicích řetězců zkušeben.

 • Spolupracuje na implementaci speciálních vývojových měření (SW, HW, měřicí řetězec).

 • Matematické zpracování dat, algoritmizace + vyhodnocování

 • Úpravy a předzpracování elektrických signálů

 • Návrh a výroba DPS, vývoj elektronických modulů a přístrojů

 • Integrace používaných snímačů a převodníků

 • Ostatní výzkumné a vývojové práce pro úsek vývoje

 • Vykonává další, kvalifikaci přiměřené, činnosti uložené vedoucím.

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers