Experience Inc. Jobs

Job Information

Medtronic Sales Representative APV Slovenia in Ljubljana, Slovenia

Sales Representative APV Slovenia

Location:

Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

Requisition #:

21000C60

Post Date:

Jun 04, 2021

Prodajni predstavnik Aortic, Periphera EndoVenous(APV)

Kariere, ki spreminjajo življenja

Ste prodajni predstavnik z uspenim dosedanjim delom? Ste pri svojem delu etični in povezovalni, prepoznate tržne priložnosti in posedujete večine, da priložnosti udejanite v rezultatih prodaje? Vodite zapletena pogajanja z visoko stopnjo angažiranosti in s trgovsko žilico? Uživate v izzivih? Se prepoznate v natetem? Razmislite o zaposlitvi v podjetju Medtronic kot prodajni predstavnik za Slovenijo v nai ekipi Aortic, Peripheral and EndoVenous.

Zaposlimo prodajnega predstavnika za promocijo in prodajo naprednih in inovativnih izdelkov Aortic, Peripheral and EndoVenous (APV) bolninicam in zdravstvenim ustanovam v Sloveniji.

Medtronic si prizadeva izboljati zdravstveno obravnavo ljudi, na različne načine in po vsem svetu. Kot enovito podjetje lahko izboljamo in pospeimo ustvarjanje pomembnih inovacij a naa uspenost je odvisna od pravih posameznikov v ekipi. Sedaj je idealna priložnost, da se nam pridružite in postanete del nae zaveze izboljanja zdravja ljudi.

Opis delovnega mesta

Odgovorni boste za prodajo in promocijo inovativnega nabora izdelkov Medtronic Aortic, Peripheral and EndoVenous (APV).

Nosilec delovnega mesta je odgovoren za prodajo celotnega nabora izdelkov dodeljenim strankam oziroma bolninicam in sorodnim zdravstvenim ustanovam v regiji na profesionalen način ter za upravljanje kakovosti in zagotavljanje dostopnosti izdelkov in storitev. Pri prepoznanih tržnih priložnostih boste sodelovali in usklajevali aktivnosti z ostalimi člani Surgical Innovations ekipe v regiji ter vzdrževali in razvijali poslovne stike in s primernimi prodajnimi ponudbami skrbeli za povečanje tržnega deleža podjetja.

Prodajna in poslovna podpora

Predstavitev in prodaja izdelkov in storitev trenutnim in potencialnim strankam

Doseganje dogovorjenih prodajnih ciljev

Izvajanje dogovorjenih marketinkih strategij

Vodenje in razvijanje dolgoročnih odnosov s strokovnjaki s področja Aortic, Peripheral and EndoVenous

Vodenje in razvijanje odnosov s strankami in distributerji v Sloveniji.

Upravljanje odnosov

vzpostavitev trdnih in trajnih odnosov s ključnimi nosilci odločanja in vsemi deležniki, ki zagotavljajo dostopnost terapij

vzpostavitev odnosov z zdravstvenim osebjem in strokovno svetovanje v zvezi s proizvodi.

Izobraževanje in usposabljanje

Vzdrževanje strokovnega znanja o kliničnih postopkih

Izobraževanje zdravstvenih delavcev o kliničnih rezultatih obravnavanih terapij

Spodbujanje zvestobe blagovnim znamkam podjetja Medtronic - proizvodov, terapij in storitev

Izvajanje strokovnega usposabljanja zdravstvenih delavcev v regiji.

Interne in administrativne zadolžitve

Celovito in pravočasno poročanje o vseh poslovnih dogajanjih, tržnih razmerah, konkurenci, trendih in kazalcih z uporabo sistemskih orodij

Takojnje in natančno poročanje o vseh neželjenih dogodkih povezanih s strankami ali izdelki (npr. povratne infomacije strank, težave s proizvodom, pravne zadeve, tveganja ... itd.)

Pravočasno in skrbno opravljanje vseh administrativnih del in oddaja poročil, celovito in pravočasno poročanje o vseh poslovnih dogajanjih nadrejenemu, udeležba na regijskih in oddelčnih srečanjih.

Zahtevani pogoji:

Univerzitetna diploma

Izkunje v prodaji, zaželjeno na področju medicinskih pripomočkov ali na podobnem področju

Izkunje z delom v distributerskem okolje (zaželjeno)

Dobro znanje anglečine - pisno in govorjeno

Računalnika pismenost

*Prilagodljivost

Sposobnost reevanja problemov

Sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja poslovnih odnosov

Spotovanje drugih kultur

Komunikacijske, pogajalske in prodajne večine

Pripravljenost na službena potovanja.

It is the policy of Medtronic to provide equal employment opportunity (EEO) to all persons regardless of age, color, national origin, citizenship status, physical or mental disability, race, religion, creed, gender, sex, sexual orientation, gender identity and/or expression, genetic information, marital status, status with regard to public assistance, veteran status, or any other characteristic protected by federal, state or local law. In addition, Medtronic will provide reasonable accommodations for qualified individuals with disabilities.

DirectEmployers