Experience Inc. Jobs

Job Information

Jacobs Projektant Konstrukcji in Krakow, Poland

Your Impact:

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie.

W Krakowie znajduje się Globalne Centrum Projektowe, w którym zatrudniamy już ponad 1300 inżynierów oraz ponad 1000 specjalistów różnych branż ( Ksiegowość, IT, HR, Zakupy) w ramach Centrum Usług Wspólnych.

Wspieramy możliwości rozwoju zawodowego w motywującym i twórczym środowisku pracy. Działają u nas grupy młodych profesjonalistów „Careers Network” oraz „Women’s Network”, które proponują sesje szkoleniowe, mentoringowe, wyjazdy na konferencje, działania związane z wolontariatem.

Do naszego zespołu w Warszawie lub Krakowie poszukujemy absolwentów oraz specjalistów zainteresonwanych pracą w charakterze Projektanta Konstrukcji:

Zakres obowiązków:

• Opracowywanie zakresów projektów w ramach terminów i budżetów godzinowych,

• Przygotowywanie modeli obliczeniowych 3D i wykonywanie obliczeń,

• Opracowywanie raportów z obliczeń oraz opisów technicznych,

• Udział w spotkaniach projektowych,

• Udział w radach technicznych i spotkaniach na budowie,

• Wsparcie projektów konstrukcji wodnych, przemysłowych i innych,

• Współpraca z innymi branżami w celu dostarczenia projektu o wysokiej jakości,

• Nauka obowiazujących norm i standardów zgodnie w wymaganiami firmy i klientów,

• Uczestnictwo w zagranicznych wyjazdach na delegacje,

• Współpraca z całym zespołem projektowym, włącznie z koordynacją prac,

• Dzielenie się wiedzą z innymi osobami w zespole,

• Zlecanie zadań osobom w zespole projektowym, przyjmowanie i sprawdzanie prac;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,

 • Możliwość pracy w biurze lub modelu hybrydowym,

 • Elastyczne godziny pracy ( rozpoczynamy między 7:30-9:30),

 • "Krótkie piątki” (poniedziałek – czwartek 8.5h, piątek 6h),

 • Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy międzynarodowych/długoterminowych projektach w firmie obecnej we wszystkich obszarach infrastruktury,

 • Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs,

 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych technologii, narzędzi oraz języków programowania,

 • Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs ( Women’s network, One World, PRISM, Careers Network, Collectively i innych) oraz udział w inicjatywach związanych z ich działalnością,

 • Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka psychologiczna),

 • Kursy językowe (angielski, niemiecki, polski),

 • Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów;

Here’s What You’ll Need:

Nasze Oczekiwania:

• Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budownictwo w specjalności konstrukcyjnej,

• Uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcji,

• Doświadczenie (minimum 5 lat) w roli projektanta konstrukcji przy realizacji projektów wodnych lub przemysłowych,

• Dobra znajomość oprogramowania, jednego z: Robot, Staad, Etabs,

• Praktyczna znajomosc norm budowlanych,

• Dobra znajomość języka angielskiego (B2 w EU) w mowie i piśmie,

• Umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy i współpracy w zespole;

DirectEmployers