Experience Inc. Jobs

Job Information

Teva Pharmaceuticals Młodszy Specjalista/Specjalista Analityk in Krakow, Poland

Młodszy Specjalista/Specjalista Analityk

Date: May 14, 2023

Location:

Kraków, Poland, 31-527

Company: Teva Pharmaceuticals

Job Id: 46590

Kim jesteśmy?

Należymy do grona globalnych liderów branży farmaceutycznej i jesteśmy największym na świecie producentem leków generycznych, a za sukcesem naszej organizacji stoją nasi pracownicy. Nasze zespoły na całym świecie każdego dnia opracowują, produkują i dostarczają leki dla blisko 200 milionów pacjentów. W Polsce Teva należy do liderów rynku farmaceutycznego, zapewniając dostęp do leków we wszystkich najważniejszych obszarach terapeutycznych takich jak kardiologia, diabetologia, pulmonologia, onkologia czy leczenie bólu. W Teva staramy się zapewnić środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się zmotywowani, wiedząc jak cenny wkład wnoszą w pomoc innym ludziom.Praca w wyjątkowej, międzynarodowej firmie, jaką jest Teva, umożliwi Ci rozwój, poznanie nowych obszarów biznesowych, kultur i technologii.

Oferujemy szeroki wachlarz możliwości rozwoju wewnątrz firmy!

Zakres obowiązków

 • Wykonywanie analiz chemicznych materiałów wyjściowych i produktów gotowych

 • Walidacja i transfer metod analitycznych oraz dokumentowanie wykonywanych badań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami GMP

 • Przygotowywanie dokumentacji jakościowej i analitycznej wg obowiązujących procedur

 • Obsługa i nadzór nad sprzętem laboratoryjnym

 • Współodpowiedzialność za stan wyposażenia laboratoryjnego

 • Bieżąca aktualizacja dokumentacji

 • Udział w projektach/zadaniach związanych z usprawnieniami procesu

Twój profil

 • Wykształcenie chemiczne (lub pokrewne) z dobrze ugruntowaną wiedzą w dziedzinie chemii analitycznej.

 • Znajomość zasad pracy w laboratorium GLP, praktyczna znajomość będzie dodatkowym atutem

 • Znajomość technik analitycznych GC, HPLC, spektrofotometrii będzie dodatkowym atutem

 • Znajomość oprogramowania MS Office

 • Dobra organizacja pracy

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Dyspozycyjność

Dlaczego Teva?

 • Sponsorowany pakiet usług medycznych (wraz ze stomatologiem) w przyzakładowej przychodni medycznej LuxMed

 • Bonus roczny

 • Fundusz Świadczeń Socjalnych (karty Multisport, pomoc na cele mieszkaniowe, dofinansowanie do wypoczynku, zapomogi, etc.)

 • Pakiet „Pogodna jesień” z myślą o przyszłości od 13 miesiąca zatrudnienia

 • Program ubezpieczeń grupowych dla pracowników w PZU Pomoc

 • Dofinansowanie obiadów

 • Owocowe wtorki

 • Nagroda świąteczno-noworoczna

Funkcja

Quality

Podfunkcja

Manufacturing Quality Control

Weryfikacja przed zatrudnieniem

Wszystkie oferty pracy w Teva Polska są poprzedzone tzw. weryfikacją Kandydatów. W przypadku wszystkich Kandydatek i Kandydatów, którzy przeszli do ostatniego etapu rekrutacji, zostanie przeprowadzona weryfikacja przekazanych w procesie rekrutacyjnym danych, o ile uzna się to za konieczne. Bardziej szczegółowe informacje Kandydaci otrzymają przed rozpoczęciem procesu weryfikacji.

Zobowiązanie na rzecz zapewnienia równych szans zatrudnienia w Teva

Teva zobowiązuje się do zapewniania równych szans zatrudnienia. Globalna polityka Teva zapewnia równe szanse zatrudniania bez względu na wiek, rasę, wyznanie, kolor skóry, religię, płeć, niepełnosprawność, ciążę, stan zdrowia, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie, narodowość i pochodzenie etniczne czy też jakikolwiek inny prawnie uznawalny status, który podlega ochronie według obowiązującego prawa.

EOE including disability/veteran

DirectEmployers