Experience Inc. Jobs

Job Information

Siemens Specialist Engineer in Kosice, Slovakia

Job Family: Engineering

Req ID: 416009

Zamestnanec bude pre zamestnávateľa vykonávať práce, spočívajúce v realizovaní funkčného konceptu riešení v projekte detailnými technickými riešeniami. Plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného

DirectEmployers