Experience Inc. Jobs

Job Information

Brown-Forman On-Trade Sales Supervisor - Istanbul - Asya in Istanbul, Turkey

İş Özeti:

Kapsam:

Satış Sorumlusu, marka oluşturmaya, müşteriler arasında marka bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetlerle satış ve dağıtımla ilgili görevleri yerine getirir ve On-Trade kanalında

Brown-Forman markaları için mümkün olan en iyi pazar konumunu sağlamak için çaba gösterir. Bu pozisyondaki kişi Kıdemli Satış Süpervizörü ile destek ve işbirliği içinde çalışır.

Bu rol, ekip hedeflerini destekleyen kişisel hedeflerin uygulanmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

İş Sorumlulukları:

Temel Sorumluluklar

On-Trade

● OT genel satış stratejisini uygular ve B-F iş ortaklarının ekiplerine bu stratejilerin uygulanması konusunda rehberlik eder.

● Satış noktası ziyaretlerinin,satış adımları doğrultusunda şirket standartlarına uygun olarak Kıdemli Satış /On-Trade Kanal Müdürü tarafından onaylanan rutlara göre yapar

● OT satış noktalarına ticari ziyaretler yapar ve ziyaret edilen satış noktalarıyla iş ortaklıkları kurar ve bu ortaklıkları sürdürür.

● Distribütör siparişlerinin oluşturulması konusunda Kıdemli Satış Süpervizörüne destek olur ve distribütör alım hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder.

● B-F ürünlerinin satışı (distribütör alış ve saha satış), dağıtımı ve görünürlüğünden sorumludur.

● Satış noktalarında optimum stok seviyesinin sağlanması ve ürünlerin BF standartlarına, yasal tavsiyelere ve iç düzenlemelere uygun olarak sergilenmesini sağlar

● Markaların belirlenen planogramlara göre uygulanmasından, POSM malzemelerinin mümkün olan en iyi şekilde konumlandırılmasından sorumludur.

● Aktiviteler için tahsis edilen bütçelerin, kurulum mekaniklerine ve terminlerine doğrultusunda şirkette geçerli standartlara uygun olarak uygun ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlar.

● Bölgesinde faaliyet gösteren potansiyel yeni geleneksel kanal satış noktalarının kapsama dahil edilmesinden sorumludur. Bu doğrultuda B-F iş ortaklarının ekiplerine rehberlik eder.

● On-Trade kanalı satış noktalarının sistemde açılış ve/veya kapanışlarını şirket standartları doğrultusunda uygular.

● B-F markalarının satışlarını artırmanın ve şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesini destekleyen bölgesel analizler yapar, eylem planları kurgular ve bu planları B-F iş ortaklarının ekipleriyle birlikte uygular.

● Satış kampanyalarının/promosyon faaliyetlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlar.

● B-F iş ortaklarının satış ekibi ile düzenli toplantılar yapar. Satış ekiplerine şirket stratejileri doğrultusunda rehberlik eder.

İdari Görevler:

● Beklenen verileri, raporları, faaliyet değerlendirmesini şirkette geçerli olan standart ve prosedürlere göre zamanında teslim eder.

● Kurumsal e-postaları düzenli olarak okur. E-postalara zamanında yanıt verir.

● Panorama ve -varsa- Vispera aracılığıyla B-F standartlara uygun olarak zamanında raporlama yapılmasından sorumludur. (BF ürünleri hakkında verileri, piyasa verileri, hizmet verilen müşteriler hakkında veriler ive rakiplerin pazardaki faaliyetleri ile ilgili bilgileri toplama)

● İşin durumu ile ilgili geri bildirim için Kıdemli Satış Süpervizörü ve/veya On-Trade Kanal Müdürü ile düzenli toplantılar yapar

● Bölgesindeki müşteriler ilgili veri tabanını doğru ve güncel tutmaktan sorumludur.

● B-F Portföyünün Marka Elçisi olarak görev yapar. B-F iş ortaklarının satış personeline özel ürün eğitimlerinin hazırlanması ve yürütülmesini koordine eder.

Gerekli Deneyim ve Eğitim:

Üniversite (Lisans veya Eşdeğeri);

Genel Nitelikler

Yetkin bilgisayar kullanımı (MS Office programları - Excel, Power Point)

İyi derecede Türkçe konuşma ve yazma becerisi

Sürücü Belgesi

Tercih Edilen Deneyim:

FMCG, tercihen aynı kategoride ve alanda en az 2-3 yıllık deneyim

İyi derecede İngilizce konuşma ve yazma

Satış ve müzakere teknikleri hakkında bilgi

Pazarın kapsamlı bilgisi

İş sürecinin organizasyonu

Kolay ve sürdürülebilir ticari ilişkiler kurma

Finansalların müşterilerle işbirliği içinde kullanılması

Müşteriler için sunum hazırlama ve yapma

İş Yetkinlikleri:

İnsan Yönetimi Uzun Vadeli Düşünme

İş Değerini Genişletme

Müzakere, ikna etme ve etkileme

Planlama ve Organizasyon

Analitik Düşünme

Proaktif Yaklaşım

Motivasyonel Uyum

Sonuç odaklı

Proje ve Değişim Yönetimi

Dinleme


Who is Brown-Forman?

Brown-Forman is one of the largest American-owned global spirits companies. For more than 150 years, Brown-Forman Corporation has enriched the experience of life by responsibly building fine quality beverage alcohol brands, including Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Finlandia Vodka, Jack Daniel’s Tennessee Honey, Gentleman Jack, Woodford Reserve, El Jimador, Herradura, BenRiach, GlenDronach, Slane and Fords Gin among others. Brown-Forman’s brands are supported by approximately 4,700 employees and sold in more than 170 countries worldwide.

Meaningful Work From Day One

The Sales Supervisor performs sales and distribution related tasks with activities aimed at brand building, increasing brand awareness among customers and strives to ensure the best possible market position for Brown-Forman brands in the On-Trade channel.

The person in this position works in support and collaboration with the Senior Sales Supervisor. This role is responsible for implementing and managing personal objectives that support team objectives.

What You Can Expect

On-Trade Key Responsibilities:

 • Implements the OT overall sales strategy and guides the teams of B-F business partners in the implementation of these strategies.

 • Carries out point-of-sale visits in line with the sales steps according to the routinesapproved by the Senior Sales / On-Trade Channel Manager in accordance withcompany standards.

 • Makes commercial visits to OT sales points and establishes and maintains businesspartnerships with the visited sales points.

 • Supports the Senior Sales Supervisor in the creation of distributor orders andmonitors the realization of distributor purchase targets.

 • Responsible for the sales (distributor buying and field sales), distribution andvisibility of B-F products.

 • Ensures optimum stock levels at points of sale and ensures that products aredisplayed in accordance with BF standards, legal recommendations and internalregulations.

 • Responsible for the implementation of the brands according to the determinedplanograms, positioning the POSM materials in the best possible way.

 • Ensures that the budgets allocated for the activities are implemented appropriatelyand efficiently in line with the installation mechanics and deadlines in accordancewith the standards applicable in the company.

 • Responsible for the inclusion of potential new traditional channel sales pointsoperating in the region. Guides the teams of B-F business partners in this direction.

 • Implements the opening and/or closing of On-Trade channel sales points in thesystem in line with company standards.

 • Conducts regional analyses, develops action plans and implements these planstogether with the teams of B-F business partners in order to increase the sales of B-F brands and support the realization of company targets.

 • Ensures the correct implementation of sales campaigns/promotional activities.

 • Holds regular meetings with the sales teams of B-F business partners. Guides salesteams in line with company strategies.

Administrative Duties:

 • Submits the expected data, reports, activity evaluation on time according to the standards and procedures applicable in the company.

 • Reads corporate e-mails regularly. Responds to emails in a timely manner.

 • Responsible for timely reporting through Panorama and - if applicable - Vispera in accordance with B-F standards (collecting data on BF products, market data, data on customers served and information on competitors' activities in the market).

 • Holds regular meetings with the Senior Sales Supervisor and/or On-Trade Channel Manager for feedback on the status of the business

 • Responsible for keeping the database of customers in his/her region accurate and up-to-date.

 • Serves as the Brand Ambassador of the B-F Portfolio. Coordinates the preparation and execution of special product trainings for the sales staff of B-F business partners.

 • Use of financials in collaboration with customers

 • Preparing and making presentations for clients

What You Bring to the Table

University (Bachelor's Degree or Equivalent);

Proficient computer use (MS Office programs - Excel, Power Point)

Good speaking and writing skills in Turkish

Driver's License

What Makes You Unique

FMCG, preferably at least 2-3 years of experience in the same category and field

Information on sales and negotiation techniques

Comprehensive knowledge of the market

Good Command of spoken and written English

Organization of the work process

Building easy and sustainable commercial relationships

Nothing Better in the Market

Total Rewards at Brown-Forman is designed to offer our people a Premium Experience to ensure our sustainable and profitable growth for generations to come. As a premium spirits company, we offer equitable pay & bonus based on individual and company performance. We offer a range of benefits that reflect company values and meet the needs of our diverse workforce.

At Brown-Forman Turkey, we can offer a competitive benefits package including, but not limited to, life insurance, participation in private health insurance, along with global career opportunities.

#LI-MZ1

Brown-Forman Corporation is committed to equality of opportunity in all aspects of employment. It is the policy of Brown-Forman Corporation to provide full and equal employment opportunities to all employees and potential employees without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, veteran status, age, gender, gender identity or expression, sexual orientation, genetic information, physical or mental disability or any other legally protected status.

Business Area: Emerging International Division

City: Istanbul

State:

Country: TUR

Req ID: JR-00005898

DirectEmployers