Experience Inc. Jobs

Job Information

Stantec Safety, Health & Environmental Assurance Manager in Arnhem, Delft, Netherlands

18707BR

Requisition Number:

18707BR

Description:

De afgelopen jaren heeft Stantec op het gebied van arbo, veiligheid, milieu en water een belangrijke ontwikkeling in gang gezet: de omslag van verticaal naar horizontaal toezicht. We merken in toenemende mate dat bedrijven, met betrekking tot compliance, zelf aan het roer willen staan door actieve vormen van zelfregulering. Door het proactief invullen van compliance intensiveren deze bedrijven de relatie met hun toezichthouder(s) en verschuift de aandacht in de toezichtrelatie van het strikt naleven van (soms knellende) regels naar het effectief managen van risico’s. Dit leidt tot oplossingen en werkwijzen die beter aansluiten bij de bedrijfsvoering van het bedrijf. Met horizontaal toezicht streven we naar een meer gelijkwaardige verdeling van verantwoordelijken tussen bedrijf en toezichthouder(s). In de kern gaat het om meer transparantie, begrip en vertrouwen. Dit biedt enorme kansen voor onze klanten en de overheid.

Op dit moment lopen er verschillende projecten en pilots op het gebied van horizontaal toezicht. In deze projecten besteden we aandacht aan de volwassenheid van de compliance-organisatie van het bedrijf, wordt in overleg met de toezichthouder(s) gewerkt aan control frameworks voor het stroomlijnen van processen, risico’s, doelen en beheersmaatregelen, testen we de goede werking van systemen en rapporteren we vanuit een onafhankelijke positie naar het senior management en naar interne en externe toezichthouders. We innoveren met deze aanpak de manier van toezicht. Binnen deze veranderopgave ben jij als SHE Assurance Manager verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke kant van de praktijk en het geven van leiding aan de projecten en pilots. Je werkt hierbij veel samen met onze Business Developer aan het ontwikkelen van de markt en acquisitie van nieuwe projecten.

Hierbij speelt de inzet van hedendaagse grondslagen voor Audit en Assurance en de inzet van ICT voor de ontsluiting van compliance-data een belangrijke rol. Het is dan ook belangrijk dat je een opleidingsachtergrond hebt in Audit en Assurance en ervaring in de accountancy.

Wat zijn je belangrijkste verantwoordelijkheden?

 • Het beoordelen van de volwassenheid van compliance-organisaties, het formuleren van toezichtstrategieën en controleplannen en het onderzoeken en controleren van bedrijfsprocessen.

 • Het vertalen van de grondslagen voor Audit en Assurance naar het domein arbo, veiligheid, milieu en water en het voeren van een professionele dialoog hierover met het bedrijfsleven en de relevante toezichthouders.

 • Het verbeteren en intensiveren van de toezichtrelatie tussen een bedrijf en haar toezichthouders, mede gericht op het vernieuwen van de toezichtrelatie (van controle achteraf naar dialoog over risicobeheersing vooraf).

 • Het introduceren en ondersteunen van Stantec collega’s op het vakgebied van Audit en Assurance en optreden als het vaktechnische geweten van het compliance-team.

 • Het zelfstandig managen en uitvoeren van opdrachten en het initiëren van innovatieve pilots op het gebied van toezicht.

Wat bieden wij?

Ga je bij Stantec aan de slag, dan bouw je mee aan een betere wereld. Wij bieden je een functie met impact in een informele, groeiende organisatie waar veel ruimte is voor persoonlijke inbreng. Continu blijven leren en ontwikkelen neemt in onze organisatie een centrale plaats in. We hebben veel aandacht voor je werk-privé balans, vitaliteit en het ondernemen van gezamenlijke activiteiten. Daarnaast hebben we uiteraard een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, met een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo bieden we onder andere:

 • Een eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding en/of een NS-Businesscard en een goed pensioenplan.

 • 25 vakantiedagen plus 3 collectieve dagen op fulltime basis.

 • De mogelijkheid te werken op de plaats en het tijdstip waar jij het beste uit jezelf kan halen.

 • De keuze voor kantoor Arnhem of Delft als standplaats.

 • Ondersteuning bij het creëren van een fijne werkplek thuis.

Title:

Safety, Health & Environmental Assurance Manager

Qualifications:

Wat neem je mee?

 • Een universitaire achtergrond in combinatie met een (postdoctorale) masteropleiding RA, RC, RO of RE (dan wel een praktijkopleiding Assurance bij een grote accountantsorganisatie).

 • Minimaal 5 jaar ervaring in een controlepraktijk.

 • Je neemt initiatief en je hebt goede communicatieve vaardigheden waarbij je adviseert met oog voor zowel efficiency als praktische toepasbaarheid.

Job Category:

Environmental Engineer, Environmental Science, Geological Engineer

About Stantec:

Met ongeveer 22.000 medewerkers, werkend op meer dan 350 locaties verdeeld over zes continenten, levert Stantec wereldwijd duurzame oplossingen voor uitdagingen binnen onze leefomgeving. In Nederland bieden we al ruim 35 jaar ingenieursdiensten en projectmanagement gericht op milieu, bodem, afval, infrastructuur en veiligheid. Bij onze dienstverlening staat de samenleving waarin we werken centraal. Participatie en draagvlak organiseren, en begrijpelijke, bruikbare informatie maken van grote hoeveelheden data zijn onze specialiteiten.

De kracht van onze dienstverlening wordt gevormd door de diversiteit van onze teams. Wij voeren een actief diversiteitsbeleid, waarbij talent en competenties het uitgangspunt vormen. Geslacht, gender(identiteit), afkomst, religie, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte maken hier onderdeel van uit.

Compliance binnen Stantec:

Een belangrijk onderdeel van onze services is het ondersteunen van bedrijven zoals chemie en metaal en netwerkbeheerders waaronder energie en signaal bij het verbeteren en intensiveren van de toezichtrelatie met de toezichthouders op het gebied van arbo, veiligheid, milieu en water. Stantec vervult hierbij zowel een adviserende als controlerende rol. Enerzijds helpen wij klanten bij het inrichten van een volwassen compliance-organisatie en het opzetten van interne controleprogramma’s. Anderzijds treden we op als onafhankelijk auditor en versterken wij de door bedrijven opgestelde rapportages richting toezichthouders met extra zekerheid.

Additional Information:

Meer informatie over Stantec als werkgever vind je hier: https://www.stantec.com/nl/careers

Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Jaap Wijnker, Business Developer, tel: 06-51291715.

Reageren is mogelijk via de 'Apply Now' button. We zien je cv en motivatiebrief graag tegemoet. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Location :

Netherlands-Arnhem, Netherlands-Delft

Country:

Netherlands

State/Province:

Flexible

City:

Arnhem, Delft

DirectEmployers